favicon.ico Generator

Icon

70
Tags: 70
Created: 8 years ago
From: waris
License: Creative Commons, no attribution
ZoomOriginal

How to add the favicon to your page ?

  • Download favicon
  • Put the favicon.ico file into your webserver directory
  • If it's not in the root directory, add this HTML snippet between the <head> ... </head> tags of the page:
  • Replace YOUR_PATH with the correct paths

- or -

  • Add this HTML snippet between the <head> ... </head> tags of the page. The whole image file is already included in the HTML. There is no need to upload the favicon.ico file. This works in all browsers except Internet Explorer.
waris (8 years ago)
<link href="data:image/x-icon;base64,AAABAAEAEBAAAAAAAABoBQAAFgAAACgAAAAQAAAAIAAAAAEACAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAgg+sAHobrAB6E7gADePgABnnyACaL8QAlbcUAJ3G/AAV/+wAGff4ALW6/AAAmegAPe/gAACt3ABF++AAjfdEAR4fcAAAwhgAZhfsAADOPACpmqAAUbc8AABdpAAB0/wAAff8ABHr/AACA/wAKevYAAB17AAV9/wAEgP8AFH7eAAd//AAWcvAADXr/AAuG/wAzOmUAHoTnACGA7QAHULAAAB1PAAgCCAAOOWwAI4fnAAF37gAAOJYAC1G8AAJ69wApToYAAXz9AAx5/QAAHogAGYLiABiB6AAAK4IAEGXLAByG5QApfdwAJYXiACuA3AAjg+4AJYPuACyK1gASAgAAJG/FAAJ8/gAAg/gAAH/+AACC/gAGfvsAFVS9AA93+AAIgfsADnv7ACx61AAcguwAIoHpACCD7wAghewAAAAoAABz/wAccMkALovaADGE4AAAfP8AAXz/AAR7/AAFe/wAACFvAAV8/wAGfvwABnz/AAd//wABQLAAFHrwADBsxgAKf/8AACSBAAAjhwAQfvwAIYHYAABYpwAeg+cAJIThAABw9wAaaM0AAVnFAB9wwQAJc+4AAXn3AAQ5kwACfvQAMYXkAAp68QAHffoAAy15AAArhQAbg+gADTJkABOE/QAANIUAHozxACeE6wAzRHUAFHbUAAh/5gAAgvgAAH7+AAV9+wADfv4AAB90ACB4yAASdfUAFkKCAABt3gAfg+kAKmWrAAA8jAAANpUAIHDDAAB8+QAAFHgAKYjvAAB7/wABe/8AEXfhABQ5egAmcb0AAH7/AAN7/wAAgf8ABXv/AAZ7/wAAhP8ABn7/AC5vwAANgPMACn7/AAx+/wAAEUwAO1iFAA1n1gAlfu0AAHn6AAJ49wARedYAAH39AAJ9/QAga9kACX73AA56/QAIg/0AAE6fAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAeLQEBAQEBAQEBAQECboD5JgKampjFBQTGmpqZBGAo6GFYcLEdINQUhpoeNEpoGZ5QJggAWMwRvXTYVCw6aBmeUCS9tdV8we2VqchhFmgZLGYo2pVhzhmkkKnhKdJoGZhcRbh6SeSifUIUfrEaaBiaQaBqofYMQoTuqooRCmgZMj5SVjpE/T2wpdjeZW5oGTI+UMg1xXgNXZDQno1maBkyPlJ0PnpSUHRirOYFamgZMj5RUYYyYW0QiCGJcl5oGTI+UfyNRnI8bpHwMloGaBjiUfoGnqROJLS53Q0N/IGslVJRUGI+UGhhVYFRUVGOTU00CPDx6cCsBTk48PD1SiAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=" rel="icon" type="image/x-icon" />


© 2022 Xoron GmbH - Home - About us - Privacy - Terms and Conditions - Contact